Oficjalny Serwis Internetowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu
Gmina Pcim
 

Realizowane projekty

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PROJEKTU

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu realizuje w okresie od 02.01.2012 do 30.06.2012 r. projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Warsztaty Kultury".
Projekt obejmuje grupę 90 dzieci, które uczestniczą w zajęciach typu :
- warsztaty taneczne "Zatańczmy Razem"
- warsztaty muzyczne "Wesołe chórki"
- warsztaty artystyczno-plastyczne 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

G
ALERIA ZDJĘĆ PROJEKTU WARSZTATY KULTURYCelem ogólnym projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Pcim w dostępie do kultury i lokalnej twórczości. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:poszerzenie oferty GOKiS w Pcimiu dla osób zainteresowanych nauką gry na instrumentach muzycznych, zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej „Orzeł” w Trzebuni,pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych ,nabycie umiejętności gry na instrumentach muzycznych,podniesienie wiedzy na temat lokalnej tradycji,budowanie tożsamości regionalnej. Realizacja zakresu projektu przyczyni się do osiągnięcia ogólnego celu 3 LSR " Wzrost integracji społecznej, samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym (budowa kapitału społecznego, aktywność społeczna, wzajemne zaufanie)”, szczegółowego celu 3.5. „Tworzenie oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców całego obszaru, przy współudziale mieszkańców” oraz celu  3.4. Konsolidacja rożnych środowisk, młodzież osoby starsze, wolontariat.Cel projektu jest zgodny z założeniami PROW na lata 2007-2013 ponieważ wpływa na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, umożliwia rozwój tożsamości  mieszkańcom z terenów wiejskich oraz przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

I etap projektu przeprowadzono w okresie luty -marzec kiedy został przeprowadzony nabór uczestników do projektu. W trakcie naboru została utworzona 15 osobowa grupa młodzieży, która od kwietnia rozpoczęla  naukę gry na instrumentach muzycznych zakupionych w ramach projektu. Zakup obejmował 8 instrumentów takich jak suzafon, lira, trąbka,tenorhorn, pulpity nutowe, klarnety etc. Ogółem wartośc całego projektu jak i jednocześnie zakupu wyniosła 24 630,00 złotych w tym 14 017,08 złotych to koszty kwalifikowalne. dzieci uczestniczyły w zajęciach pod czujnym okiem instruktora GOKiS pracującego i uczącego w ramach struktur Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni. W maju dzieci zakończyły zajęcia, otrzymały certyfikaty ukończenia zajęć realizowanych w ramach operacji "Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Orzeł z Trzebuni" współfinansowanego z EFRROW w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013
 


Przejdź na górę strony

Kalendarz

Licznik odwiedzin

1294931

Informacje dodatkowe


 

TKD PCIM TAEKWONDO - ZAPRASZAMY
http://www.kliszczacy.pl/tresci/taekwondo.html


     WIDOWISKO WESELE KLISZCZACKIE ZAPRASZAMY !!!    160-lecie Orkiestry Dętej "Orzeł"


ORKIESTRA DĘTA ORZEŁ Z TRZEBUNI

Newsletter

Darmowe informacje na Twój e-mail
 

Promujemy:
Utwór promujący płytę "ZDUMIENIE" zespołu DOTYK ANIOŁA działającego przy Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu Początki trzebuńskiej orkiestry sięgają 1852 roku www.tkkf.pcim.pl Zespół wokalno-instrumentalny DOTYK ANIOŁA