Oficjalny Serwis Internetowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu
Gmina Pcim
 

Aktualności: FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ- Regulamin

FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ- Regulamin

REGULAMIN
GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ
Pcim 2017
 
Patronat:
Wójt Gminy Pcim
 
Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu w Pcimiu
 

Terminy organizacji konkursu i kategorie:
06.06.2017   (wtorek)  2017 r. godz. 9.00                                                                                                                                            

I kategoria -    klasy I – III                                                                                                                                                                           
II kategoria -   klasy IV – VI
III kategoria – Gimnazjum
 
Miejsce organizacji przeglądu:

Szkoła Podstawowa w Trzebuni.
Cele konkursu:

1.Festiwal ma formę konkursu.
2. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów.
3. Integracja środowiska lokalnego.
4.Wspieranie i kultywowanie języka polskiego i twórczości muzyki polskiej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:


1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  Gminy Pcim.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie soliści!!!, którzy prezentują jedną piosenkę w języku polskim .
3. Przez piosenkę w języku polskim rozumie się utwór muzyczny do którego tekst napisał polski autor.
Prezentacje piosenek , których teksty są tłumaczeniem z języka obcego nie będą uwzględniane.

4. Akompaniament: półplayback (wyłącznie na CD), akompaniator, zespół muzyczny ( akompaniujących)  do 4 osób.
5. Dana Instytucja ( po wcześniejszych wewnętrznych eliminacjach)  może wystawić w danej kategorii czterech  reprezentantów.
6. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Pcim 563
32-432 Pcim
lub na e-mail: gokpcim@op.pl
do dnia 29 maja 2017 r.
 
Kryteria oceny i nagrody:
1. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, poprawność intonacji, walory głosowe, interpretację
i ogólny wyraz artystyczny.
2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody.
3. Spośród wszystkich wykonawców zostanie wyłoniony laureat nagrody GRAND PRIX ufundowanej przez Wójta Gminy Pcim
4.Wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
5. Niezależnie od ilości osób akompaniującym  nagroda będzie przeznaczona soliście.
 
Przepisy ogólne:
1. Komisją artystyczną powołują organizatorzy.
2. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg konkursu.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona
przez niego osoba).
5. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
6. Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych będą wykorzystane jedynie do celów organizacji konkursu i nie będą udostępniane
osobom trzecim.
7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.kliszczacy.pl
8.O kolejności prezentacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i na stronie www.kliszczacy.pl
9.Zgłoszenie do konkursu wiąże się ze zgodą na udostępnienie wizerunku w postaci zdjęć  
na portalu społecznościowym  i stronie internetowej GOKiS Pcim.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację konkursu:
Robert Bylica – instruktor muzyczny w GOKiS Pcim tel.609 955 372

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GMINNY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ -  PCIM 2017
KARTA ZGŁOSZENIOWA
(proszę koniecznie wypełnić pismem drukowanym)
IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY (w konkursie biorą udział wyłącznie soliści!!!):
___________________________________________________________________________________
DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON, E - MAIL): _____________________________________________
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (W PRZYPADKU ZESPOŁU AKOMPANIUJĄCEGO TOWARZYSZĄCEGO SOLIŚCIE): ___________________________________________________________________________________
KATEGORIA WIEKOWA: ________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA __________________________________________________________________________________
NAZWA, ADRES I TELEFON ORGANZACJI/ INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
(niekonieczne w przypadku osób indywidualnych):_________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU ORAZ AUTORZY TEKSTU I MUZYKI (dokładny czas prezentacji):
__________________________________________________________________________________
WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
DATA:________________________                                        PODPIS:________________________
 

 
 

Wróć na poprzednią stronę

Warto zobaczyć

Kalendarz

Licznik odwiedzin

1295021

Informacje dodatkowe


 

TKD PCIM TAEKWONDO - ZAPRASZAMY
http://www.kliszczacy.pl/tresci/taekwondo.html


     WIDOWISKO WESELE KLISZCZACKIE ZAPRASZAMY !!!    160-lecie Orkiestry Dętej "Orzeł"


ORKIESTRA DĘTA ORZEŁ Z TRZEBUNI

Newsletter

Darmowe informacje na Twój e-mail
 

Promujemy:
Utwór promujący płytę "ZDUMIENIE" zespołu DOTYK ANIOŁA działającego przy Świetlicy Środowiskowej w Trzebuni filia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu Początki trzebuńskiej orkiestry sięgają 1852 roku www.tkkf.pcim.pl Zespół wokalno-instrumentalny DOTYK ANIOŁA